Studievereniging Agri-Ceres is in 2021 opgericht door vijf studenten van het Van Hall Larenstein. Inmiddels is het uitgegroeid tot een professionele vereniging die gedurende het schooljaar meerdere activiteiten organiseert en zich hard maakt voor de belangen van de student. SV Agri-Ceres zet zich in voor de volgende opleidingen binnen Van Hall Larenstein:

BAB (Bedrijfskunde & Agribusiness)

IP (Innovatieve Plantenteelt)

DV (Dier en Veehouderij)

MV (ad Melkveehouderij)

De huidige functies worden door de volgende studenten betreden:

Noa Hoek Spaans - Voorzitter (DV)

Robert Jansen - Vice-voorzitter/bedrijfscontacten (IP)  

Gerard Keetels - Penningmeester (AD)

Roos Poland - Secretaris (BAB)

Jet Kole - PR Functionaris (DV)

 

We proberen zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor de studenten om een zo leuk en educatief mogelijke studententijd te realiseren!

Wij zijn studievereniging Agri-Ceres, voor een studietijd met boerenverstand!

 

 

Noa Hoek Spaans - Voorzitter (DV)

Robert Jansen - Vice-voorzitter (IP)

Gerard Keetels - Penningmeester (AD)

Roos Poland - Secretaris (BAB)

Jet Kole - PR Functionaris (DV)

Wil je meer van de vereniging weten?

Stuur een mail naar: info.agri-ceres@hvhl.nl